Sociaal betrokken

Plexwood wordt in Nederland geproduceerd onder een van de strengste nationale wet- en regelgevingen ter wereld, ter bescherming van mens en milieu
De productie van Plexwood steunt in belangrijke mate op mensen met een sociale en/of fysieke beperking
We investeren in een veilige werkomgeving, en hebben tot op heden nog geen ongelukken hoeven rapporteren
Bij Plexwood is voor alle werknemers, en in alle functies, plaats voor invulling van zorgtaken voor bijvoorbeeld partner of kinderen
Werknemers worden gestimuleerd om zich te laten bijscholen om zo hun vaardigheden te verbeteren, om ook in de toekomst aan hun carrière te kunnen werken
Plexwood deelt kennis en cultuur bewust door het aanbieden van zowel nationale als internationale stage- en leer/werkplaatsen als erkend leerbedrijf
We zijn maatschappeljk betrokken bij de verdere ontwikkeling van de zogenaamde ‘economische botanie’, door het opzetten van de Foundation for Economic Botany, welke zicht richt op langetermijn research naar biodiversiteit van economisch rendabele bomen

De merknaam Plexwood® is geregistreerd en het product is beschermd
© 2022 Plexwood

Visit Plexwood on Facebook Plexwood Houzz Plexwood Archello Plexwood home