Sociaal betrokken

Plexwood wordt in Nederland geproduceerd onder een van de strengste nationale wet- en regelgevingen ter wereld, ter bescherming van mens en milieu


De productie van Plexwood steunt in belangrijke mate op mensen met een sociale en/of fysieke beperking


We investeren in een veilige werkomgeving, en hebben tot op heden nog geen ongelukken hoeven rapporteren


Bij Plexwood is voor alle werknemers, en in alle functies, plaats voor invulling van zorgtaken voor bijvoorbeeld partner of kinderen


Werknemers worden gestimuleerd om zich te laten bijscholen om zo hun vaardigheden te verbeteren, om ook in de toekomst aan hun carrière te kunnen werken


Plexwood deelt kennis en cultuur bewust door het aanbieden van zowel nationale als internationale stage- en leer/werkplaatsen als erkend leerbedrijf


We zijn maatschappeljk betrokken bij de verdere ontwikkeling van de zogenaamde ‘economische botanie’, door het opzetten van de Foundation for Economic Botany, welke zicht richt op langetermijn research naar biodiversiteit van economisch rendabele bomen


Plexwood heeft, samen met Stichting De Wilde Ganzen, het budget gerealiseerd voor de aanplant van 100.000 bomen (ca. 100 ha) in de hooglanden van Peru, een initiatief van Stichting HoPe, en technisch begeleid door Pachamama Raymi


De eerste 20.000 bomen (ongeveer 20 ha) zijn al geplant in Chupani. Met deze aanplant zal gemeenschap van Chupani zichzelf binnen 5 jaar permanent, op duurzame wijze, aan de armoede kunnen onttrekken, door o.a. de verkoop van paddenstoelen die door deze bomen worden gegenereerd


Zie voor meer informatie onze persberichten

The brand name Plexwood® is registered and the product is protected © 2014-2024 Plexwood

Visit Plexwood on Archello Visit Plexwood on Archiproducts Visit Plexwood on Architonic Visit Plexwood on Facebook Visit Plexwood on Houzz Visit Plexwood on Instagram Visit Plexwood on Linkedin Visit Plexwood on Pintrest

Plexwood home