Disclaimer

Deze website is met zorg samengesteld om u in algemene termen te informeren over Plexwood en haar product, maar kan een persoonlijk advies niet vervangen
De kleuren en texturen van de diverse houtsoorten kunnen om technische redenen slechts bij benadering worden weergegeven, hout is een natuurproduct, de exacte structuur, textuur en kleurstelling verschilt bovendien per productie
Opgenomen gebruiksadviezen betreft een algemene richtlijn, maar kan per geval verschillen
Dit product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik
Informatie op deze website is vrijblijvend, Plexwood is volop in ontwikkeling, informatie kan aan verandering onderhevig zijn, en verouderd, Plexwood behoudt zich het recht voor informatie omtrent het product Plexwood en haar specificaties te amenderen zonder voorafgaande melding of verplichting
Plexwood geeft geen garantie inzake de aard en de inhoud van informatie, producten en adviezen waarnaar in deze site verwezen wordt en wijst schade ten gevolge van gebruik van deze informatie af
Plexwood maakt gebruik van het metrische systeem in al haar formele communicatie. Omzettingen naar het imperiaal stelsel worden gemaakt uit serviceoverweging, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend
Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website, Plexwood laat zich niet aansprakelijk stellen voor de beschikbaarheid ervan, alsmede voor de inhoud en beschikbaarheid van links of bronnen waarnaar verwezen wordt
Deze website is voor Plexwood ontwikkeld, copyright© 2014, alle rechten voorbehouden
Inhoud van e-mail is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, er kunnen geen juridische consequenties worden getrokken uit de inhoud van e-mail, noch is de afzender er aan gehouden
Per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bedoeld voor de perso(o)n(en) of organisatie(s) aan wie het gericht is en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens bevatten
Mocht u e-mail bij vergissing ontvangen, dan wordt u in kennis gebracht van het feit dat iedere openbaarmaking, reproductie, distributie of gebruik van dit bericht ten strengste verboden is, u wordt verzocht contact op te nemen met de afzender en alle gegevens te wissen van iedere computer of register
Onderzoek bijlagen van e-mail altijd op eventuele virussen alvorens ze te openen

De merknaam Plexwood® is geregistreerd en het product is beschermd
© 2022 Plexwood

Visit Plexwood on Facebook Plexwood Houzz Plexwood Archello Plexwood home