Privacybeleid

We maken gebruik van cookies en gelijksoortige middelen op onze website om de prestaties hiervan te verbeteren en hiermee ook de gebruiksvriendelijkheid te vergroten
Plexwood registreert uw gegevens op het moment dat u een aanvraag of verzoek verstuurt
Voor promotionele doeleinden kan Plexwood ook contactgegevens opslaan, deze gegevens worden verzameld door middel van selectief onderzoek
Plexwood verkoopt of verstrekt geen contactgegevens aan derden
Omdat Plexwood een halffabrikaat is zien wij dagelijks ontwerpen van architecten en designers ter bespreking van technische details, het zorgvuldig omgaan met deze gegevens beschouwt Plexwood als een belangrijk kwaliteitsaspect

De merknaam Plexwood® is geregistreerd en het product is beschermd
© 2022 Plexwood

Visit Plexwood on Facebook Plexwood Houzz Plexwood Archello Plexwood home